مناقصه

تعداد محدود خودروهای  پراید 131 و 132 و 111 کارکرده 
در مدل های 96 و 97 به علت عدم پرداخت اقساط صلب واگذاری شده است
به قیمت زیر فی کارشناسی به صورت نقد واگذار میگردد
خودرو های فوق بسیار کم کار میباشد بدون نقص فنی 
در حد صفر . دوره بازدید در تاریخ 98/08/12 از ساعت 8 الی 16 
در شعب تهران , اصفهان , شیراز , تبریز , قم  دایر میباشد
جهت شرکت در مناقصه دوره آبان ماه ثبت نام نمایید

(مزایده (خودروهای صادراتی مرجوعی 

تعداد محدودی سایپا 131 (اس ای)  سایپا 111 (اس ای)مرجوعی از کشور های
 هم جوار میباشد صفر کیلومتر و به علت خواب بالا در پارکینگ گمرک
لاستیک ها و باطری معیوب است . تاریخ بازدید خودرو های
 مزایده 98/08/12 از ساعت 8 الی 16 میباشد
جهت شرکت در خودرو های مزایده ثبت نام فرمائید
پراید 111 اس ای                 38200000 تومان
  پراید  131 اس ای                35400000 تومان