ثبت نام 

مراحل ثبت نام به چه گونه میباشد
1 : واریز مبلغ 15800 تومان به حساب
6104 3379 4356 5992
امیر سلیمان زاده میل کاریز
بانک ملت
2 : ثبت فیش واریزی در سایت سایپا نوین
3 : در صورت عدم ثبت فیش واریزی همراه داشتن قبض فیش الزامیست
4 : پس از واریز و ثبت نام در سامانه از تاریخ 98/08/15 الی 98/08/25 
به شعب سایپا نوین مراجعه فرمائید جهت تکمیل ثبت نام
5 : مبلغ واریزی صرفا جهت استعلام حساب بانکی خریدار
پرینت فرم ثبت نام خودرو و خدمات اداری سایپا نوین میباشد
6 : از واریز هرگونه وجه اضافی خوداری کنید 
7 : به ازای هر کارت ملی میتوان یکبار ثبت نام کرد
8 : مشتریانی که در دوره های قبل خرید کرده اند نمیتوانند مجدد
ثبت نام کنند 
9 : در صورت ثبت سامانه تا دو دوره مهلت دارید به یکی از
شعب سایپا نوین مراجعه فرموده و ثبت نام را تکمیل کنید
10 : پس از ثبت نام از تاریخ 98/08/15 به یکی از شعب سایپا نوین 
مراجعه فرمایید
11 : جهت اطلاعات بیشتر از ساعت 8 الی 14 تماس حاصل فرمائید

ثبت نام

لطفا فیلد ها را به دقت وارد نمایید
از وارد کردن اطلاعات نادرست خوداری کنید