tفروش به صورت تسویه کامل

متقاضیان خرید به صورت نقد میتوانند  در روزهای شنبه تا پنج شنبه 
از ساعت 8 الی 14 به یک از شعب نمایندگی سایپا نوین مراجعه کرده
و با تکمیل مدارک جهت تحویل خودرو اقدام نمایند . حداکثر زمان 
تحویل خودرو پس از تکمیل مدارک 45 روز میباشد همچنین
تکمیل وجه خودرو همزمان با تحویل میباشد . جهت اطلاعات 
بیشتر به یکی از شعب سایپا نوین در عاملیت ها مراجعه فرمائید