ثبت نام فروش اقساطی ادواری

شروع ثبت نام خودرو به صورت تمام اقساط و نیمه اقساط
در تا ریخ  1398/08/08 الی 1398/08/10از ساعت 10 صبح  
میباشد . متقاضیان پس از بازگشایی لینک مربوطه
میتوانند به قسمت ثبت نام مراجعه کرده و پس از ثبت نام 
در لیست متقاضیان سایپا نوین در دوره آبان ماه قرار
بگیرند . 

شرایط ثبت نام

مراحل ثبت نام به چه گونه میباشد
1 : واریز مبلغ 15800 تومان به حساب 
6104 3379 4356 5992
امیر سلیمان زاده میل کاریز
بانک ملت
2 : ثبت فیش واریزی در سایت سایپا نوین
3 : در صورت عدم ثبت فیش واریزی همراه داشتن قبض فیش الزامیست
4 : پس از واریز و ثبت نام در سامانه از تاریخ 98/08/15 الی 98/08/25
به شعب سایپا نوین مراجعه فرمائید جهت تکمیل ثبت نام
5 : همراه داشتن اصل مدارک شامل کارت ملی , شناسنامه , 
یکی از قبوض آب , برق , گاز 
قولنامه استیجاری و یا سند مالکیت , قولنامه ملک
دارای کد رهگیری الزامی میباشد
6 : در صورت واریز فیش و عدم ثبت در سامانه
در تاریخ 98/08/15 به مدت 10 روز کاری به 
واحد ثبت رایانه یکی از شعب سایپا نوین 
مراجعه فرمایید 

 ضمانت جهت خرید

جهت خرید محصولات از نمایندگی سایپا نوین یکی از موارد ذیل الزامی میباشد
چک معتبر توسط خریدار بدون سو سابقه مالی   1
2  ضامن دارای چک معتبر بدون سو سابقه مالی
3  ضامن دارای جواز کسب به همراه تاییدیه از صنف
4  سفته به همراه سند مالکیت منزل , تجاری , خودرو
سند خودرو به نام خریدار و در رهن نمایندگی سایپا نوین میباشد
پس از تسویه کامل سند به خریدار تحویل میگردد